• Begeleiding bij het opstarten van éénmanszaken en vennootschappen
  • Advies bij de keuze van de juiste structuur om te ondernemen
  • Opstellen van het financieel plan
  • Bijstand bij aanvraag van vergunningen en erkenningen
  • Inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO)
  • aanvragen van een het btw-nummer
  • Aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds