Verhoogde kostenaftrek voor laadstations voor elektrische wagens Met de wet van 25 november 2021 heeft de federale regering hoog ingezet op vergroening van de mobiliteit, in het bijzonder wat betreft de bedrijfswagens. Bedrijfswagens met traditionele fossiele brandstofmotor aangeschaft vanaf 1 januari 2026 zullen niet langer aftrekbaar zijn. Opdat deze shiftRead More →

Het maximaal steunbedrag kan bepaald worden op basis van de verruimde tewerkstelling ofop basis van de RSZ-tewerkstelling. Hier mag de meest voordelige wijze gekozen worden. 1. Op basis van de verruimde tewerkstelling in de laatste 3 kwartalen van 2019 en de omzetdaling: Verruimde tewerkstelling Omzetdaling van 60% tot 69% OmzetdalingRead More →

Ministerieel besluit van 26 maart 2021 Onlangs verscheen het ministerieel besluit van 26 maart 2021 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken. Telewerkaangifte Op de website van de sociale zekerheid zijn inmiddels de nadere details over dezeRead More →