Verhoogde kostenaftrek voor laadstations voor elektrische wagens

Met de wet van 25 november 2021 heeft de federale regering hoog ingezet op vergroening van de mobiliteit, in het bijzonder wat betreft de bedrijfswagens. Bedrijfswagens met traditionele fossiele brandstofmotor aangeschaft vanaf 1 januari 2026 zullen niet langer aftrekbaar zijn.

Opdat deze shift naar elektrische wagens zou kunnen slagen is het noodzakelijk dat er voldoende oplaadcapaciteit aanwezig is. Daarom is in de wet voorzien in een verhoogde kostenaftrek voor investeringen in nieuwe oplaadpalen.

Belastingplichtigen die in de periode van 1/9/2021 tot 31/08/2024 investeren in nieuwe oplaadpalen kunnen aanspraak maken op een verhoogde kostenaftrek op de afschrijvingen.

Deze verhoogde aftrek beloopt 200% voor de investeringen gedaan in de periode van 1 september 2021 tot 31 december 2022 en 150% voor de investeringen gedaan in de periode van 1 januari 2023 tot 31 augustus 2024. De regering werkt ondertussen reeds aan een verlenging van de termijn die recht geeft op de verhoogde kostenaftrek van 200% tot 31 maart 2023.

Deze verhoogde kostenaftrek is zoals vele andere steunmaatregelen onderworpen aan diverse voorwaarden :

  • Het laadstation dient lineair te worden afgeschreven over ten minste 5 belastbare tijdperken;
  • Het laadstation dient aangemeld te worden bij de FOD Financiën;
  • Daarnaast dient het laadstation publiek toegankelijk en intelligent te zijn.

Pas wanneer aan alle voorwaarden voldaan is, kan de verhoogde kostenaftrek worden toegepast. De belastingplichtige heeft wel de mogelijkheid om de aanvang van de afschrijvingen uit te stellen tot het moment aan alle voorwaarden is voldoen.

Zowel vennootschappen als eenmanszaken kunnen genieten van deze verhoogde kostenaftrek als zij aan de voorwaarden voldoen.

Tot op heden is er nog geen nieuws over hoe de hoger vermelde aanmelding dient te gebeuren en is het derhalve nog niet mogelijk om de verhoogde kostenaftrek toe te passen.

Heb je vragen over deze materie, neem dan gerust contact met ons op.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *