Het maximaal steunbedrag kan bepaald worden op basis van de verruimde tewerkstelling ofop basis van de RSZ-tewerkstelling. Hier mag de meest voordelige wijze gekozen worden.

1. Op basis van de verruimde tewerkstelling in de laatste 3 kwartalen van 2019 en de omzetdaling:

Verruimde tewerkstellingOmzetdaling van 60% tot 69%Omzetdaling van 70% tot 89%Omzetdaling van 90% en meer
1 – 4 werknemers15.000 EUR30.000 EUR50.000 EUR
5 – 19 werknemers25.000 EUR50.000 EUR100.000 EUR
20 – 49 werknemers50.000 EUR100.000 EUR250.000 EUR
50 – 199 werknemers250.000 EUR500.000 EUR1.000.000 EUR
> 199 werknemers500.000 EUR1.000.000 EUR2.000.000 EUR

De RSZ-tewerkstelling is het gemiddelde van de kwartaalgemiddelden in de laatste 3 kwartalen van 2019 van het aantal bij de RSZ ingeschreven voltijdsequivalent personeel.

De RSZ-tewerkstelling omvat de voltijdse en deeltijdse tewerkstelling met arbeidsovereenkomst, de studentenarbeid waarop RSZ verschuldigd is, de flexi-jobbers en de gelegenheidswerknemers.

De verruimde tewerkstelling bestaat uit:

  • De RSZ-tewerkstelling;
  • Het gemiddelde van de kwartaalgemiddelden in de laatste 3 kwarten van de in 2019 voltijdsequivalent bij de onderneming tewerkgestelde:
    • Actief meewerkende vennoten;
    • Uitzendkrachten;
    • Jobstudenten;
    • Medewerkers en dienstenleveranciers.

2. Op basis van de minimale RSZ-tewerkstelling in de laatste 3 kwartelen van 2019, de minimale omzet in de laatste 3 kwartalen van 2019 en de omzetdaling:

Minimale RSZ tewerkstellingMinimale omzetOmzetdaling van 60% tot 69%Omzetdaling van 70% tot 89%Omzetdaling van 90% en meer
1 werknemer1.125.000 EUR25.000 EUR50.000 EUR100.000 EUR
5 werknemers3.000.000 EUR50.000 EUR100.000 EUR250.000 EUR
10 werknemers9.000.000 EUR250.000 EUR500.000 EUR1.000.000 EUR
20 werknemers25.000.000 EUR500.000 EUR1.000.000 EUR2.000.000 EUR