Wettelijke boekhouding

Een correcte boekhouding voeren is ook een wettelijke verplichting. Een goede boekhouding moet voldoende informatie verstrekken over alle inkomsten en uitgaven in uw bedrijf en moet alle bewijsstukken bevatten (facturen, rekeninguittreksels, afschrijvingstabellen, enzovoort).

Natuurlijk verwerken wij al jouw documenten op een correcte manier en dienen wij je aangiftes op tijd in.

Wat wordt er allemaal gedaan gedurende een boekjaar?

 • We organiseren je boekhouding in functie van hoe je onderneemt
 • Een boekhouding is er om je ondernemingsgebeuren cijfermatig weer te geven
 • Aankoop- en verkoopfacturen worden geboekt op kosten- of opbrengsten rekeningen
 • Bankverrichtingen worden verwerkt
 • Loonberekening die we krijgen van het sociaal secretariaat worden verwerkt
 • BTW-aangiftes, BTW-listing worden ingediend volgens de wettelijke termijnen
 • Indien nodig worden intracommunautaire opgaven en intrastat aangiften ingediend
 • Digitale aankoop- en verkoopdagboeken worden nagekeken en bewaard
 • Op jaar einde wordt er een jaarrekening opgemaakt voor vennootschappen
 • De jaarrekening wordt neergelegd
 • We bieden ondersteuning bij het opmaken van verslagen
 • We zorgen voor de aangifte personenbelasting of vennootschapsbelasting

WAT IS FISCALITEIT?

Fiscaliteit duidt op alle regels die de fiscale overheid ons oplegt. Regels die we horen te volgen.

Enkele voorbeelden:

 • Een auto is niet volledig fiscaal aftrekbaar
 • Restaurant kosten kunnen niet zomaar als kost worden aangenomen