Ook hier zal de (gecertificeerde) accountant of belastingadviseur de bedrijfsleider met raad en daad kunnen bijstaan voor een correcte en tijdige toepassing van de wettelijke verplichtingen.