• – gratis eerstelijnsadvies voor starters (*);
 • – opstartformaliteiten vervullen (inschrijving KBO, activatie BTW-nummer, financieel plan opstellen,…)
 • – verwerking van inkomende en uitgaande facturen, bankafschriften en overige financiële administratie;
 • – opmaak van uw periodieke BTW-aangiften, intrastat, jaarlisting,…
 • – voorbereiding en opmaak van de jaarafsluiting (resultaatrekening/jaarbalans)
 • – neerlegging van uw jaarrekening bij de balanscentrale;
 • – voorbereiden van financieringsaanvragen, vervangingsinvesteringen,…
 • – optimaliseren van aftrekposten, beroepskosten;
 • – formaliteiten inzake wijzigingen K.B.O.
 • – verzorgen van wettelijke publicaties, verslagen, …
 1. Invullen van (belasting) formulieren (personenbelasting/vennootschapsbelasting/rechtspersonenbelasting);
 2. gegevens van het afgelopen jaar worden door onze dossier verantwoordelijke gecontroleerd en bijgewerkt;
 3. behandelen van bezwaarschriften, vragen om inlichtingen, … (incl. verdediging ervan);
 4. belastingadvies inzake vennootschapsbelasting, personenbelasting en B.T.W.;
 5. hulp en advies bij het uitwerken van alle aftrekposten;
 6. u wordt door ons op de hoogte gesteld in geval van wetswijzigingen inzake belastingen;
 • – aftrekbaarheid van beroepskosten;
 • – vennootschap of eenmanszaak ?
 • – oprichten van een vereniging;
 • – administratieve bijstand bij contracten, overeenkomsten, verzekeringen,…;
 • – plannen van vervangingsinvesteringen en corelatie met toekomstig rendement;
 • – adviesverlening omtrent de organisatie van uw onderneming;
 • – overgang van familiale ondernemingen;
 • – opstarten van een vennootschap, omvorming van vennootschappen;
 • – vermogensopbouw binnen en buiten de vennootschap;

(*) aan voorwaarden verbonden, informeer u vooraf voor meer details.