Voor de btw die sinds 8 juni 2020 opeisbaar is geworden voor restaurant- en cateringdiensten heeft de btw-Administratie, in strijd tegen de Coronacrisis, beslist een tijdelijke btw-verlaging van 12% naar 6% te verlenen. In principe geldt die btw-verlaging nog tot 31 december 2020. In een circulaire van juni 2020 wijst de btw-Administratie op de gevolgen daarvan, o.m. voor de berekening van de omzetdrempel om al dan verplicht het GKS-systeem te gebruiken.

Voorverpakte producten, zoals chips, bifi-worsten worden normaliter niet beschouwd als een restaurantdienst waarvoor bijgevolg het 21% btw-tarief geldt. In voormelde circulaire heeft de Administratie laten verstaan dat het wel degelijk om een restaurantdienst gaat. Bijgevolg moeten niet enkel maaltijden, maar ook voorverpakte producten die ter plaatse worden verbruikt in rekening worden gebracht voor de € 25.000 omzetdrempel vermits voorverpakte producten voor verbruik ter plaatse ook als een restaurantdienst worden aanzien.